Language
Voli Voli © 2023.
0,00  0
Košarica

Nema proizvoda u košarici.

0,00  0
Košarica

Nema proizvoda u košarici.

Impressum

TVRTKA:
TVORNICA DOBRE HRANE d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA:
Industrijska ulica I 1, 33 000 Virovitica
OIB:
25205565262
SUD REGISTRACIJE:
Trgovački sud u Bjelovaru
MBS:
010083973
BANKA KOD KOJE SE VODI RAČUN:
OTP banka d.d., Ulica Domovinskog rata 61, Split
PARTNER BANKA d.d., Vončinina ulica 2, Zagreb
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka
BROJ RAČUNA:
HR6924070001100488061 (OTP banka d.d.)
HR6424080021100055612 (PARTNER BANKA d.d.)
HR8424020061101107111 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)
TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA:
3.000,00 EUR (uplaćen u cijelosti)
ČLANOVI UPRAVE:
Ivan Ante Nikolić, direktor
Mauro Lukić, direktor
Dragi kupci, sljedeći termin slanja pošiljki je 18. lipnja 2024. godine